Užsakymai internetu: +370 610 42 222 (D. d. 8:00 - 17:00)eprekyba@lankava.lt
Lankava
Įsimintinos prekės
0
Prekių krepšelis
0
Krepšelis Vnt. Kaina
Nėra produktų
Viso 0,00€

Pirkti prekes

Koncentruotas vonios paviršiaus valiklis HG Hagesan Blue, 500 ml

4,49€ / Vnt.

157525009

Buitinė chemija, valikliai

Yra prekyboje

5

Įsiminti prekę


Rodyti visas krepšelio prekes

Koncentruotas nukalkinimo priemonė, skirta kranams, vonioms, tualetams, dušams valyti ir užsikimšusioms dušo galvutėms nukalkinti.
Produktas taip pat pašalina rūdžių dėmes, šlapimo dėmes ir kt. Jis skirtas praktiškai visiems vonios ar tualeto paviršiams, įskaitant chromą, nerūdijančio plieno, keramikos, glazūruotas plyteles, stiklą ir plastiką.

Atsižvelgiant į nešvarumų atsparumą, produktą galima naudoti gryną arba praskiesti vandeniu santykiu 1:10.
Tepkite priemonę ant paviršiaus kempine.
Palikite keletą minučių, nuvalykite arba nuplaukite vandeniu.

Pavojingumo frazės:

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Labai toksiška vandens organizmams.

Atsargumo frazės:

Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Prieš naudojimą perskaityti etiketę.

Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.

Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.

PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.

ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

Specialus gydymas, jeigu reikia.

Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Laikyti užrakintą.

Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) vadovaujantis teisės aktais.

Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

Palikite atsiliepimą
Koncentruotas vonios paviršiaus valiklis HG Hagesan Blue, 500 ml

Koncentruotas vonios paviršiaus valiklis HG Hagesan Blue, 500 ml

Palikite atsiliepimą
Kitos prekės toje pačioje kategorijoje:
Lankava

Tinklapyje naudojami slapukai. Prašome susipažinti su jų naudojimo tvarka bei patvirtinti savo sutikimą.

Išsami informacija apie slapukus ir jų naudojimo tvarką
Copyright @ lankava.lt
Solution: