Užsakymai internetu: +370 610 42 222 (Darbo dienomis 8:00 - 17:00) |eprekyba@lankava.lt
Užsakymai internetu: +370 610 42 222 (D. d. 8:00 - 17:00)eprekyba@lankava.lt
Lankava
Įsimintinos prekės
0
Prekių krepšelis
0
Krepšelis Vnt. Kaina
Nėra produktų
Viso 0,00€

Pirkti prekes

DSC valiklis apipelijusiems paviršiams, 0.5l

2,59€ / Vnt.

111190212

Buitinė chemija, valikliai

Yra prekyboje

7

Įsiminti prekę


Rodyti visas krepšelio prekes

DSC valiklis apipelijusiems paviršiams.

Paskirtis: preparatas skirtas pelėsiui, kerpėms ir samanoms nuvalyti nuo betoninių, tinkuotų, medinių, plastikinių ir dažytų paviršių (vonios kambarys, angokraščiai, medžio apdaila, plastikinės detalės) pastatų viduje bei išorėje.

Apipelijusių paviršių valymas: preparato purškiama arba tepama tiesiai ant apipelijusio paviršiaus.

Išdžiuvus apdorotas paviršius nuplaunamas, patalpos gerai išvėdinamos.

Dirbant reikia saugoti rūbus, nes užtiškęs preparatas išbalina.

Negalima dirbti saulėje ir tepti ant įkaitusių paviršių.

Preparatas naudojamas neskiestas.

Rekomenduojama darbinė temperatūra yra nuo +5 iki +20 oC. Išeiga: 80–100 ml/m2 .

Laikyti vėsioje ir tamsioje vietoje.

Geriausias 4 metus nuo pagaminimo datos, nurodytos ant bakelio.

Pavojingumo frazės:

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Atsargumo frazės:

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Neįkvėpti garų/aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.

PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].

Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Laikyti užrakintą.

Turinį arba talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietinius/regioninius reikalavimus.

Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

Palikite atsiliepimą
DSC valiklis apipelijusiems paviršiams, 0.5l

DSC valiklis apipelijusiems paviršiams, 0.5l

Palikite atsiliepimą

Download

Copyright @ lankava.lt
Solution:

Lankava.lt svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti geresnę teikiamų paslaugų kokybę. Naršydami mūsų svetainėje Jūs patvirtinate, jog sutinkate su UAB „Lankava" privatumo politika.

Sutinku