Užsakymai internetu: +370 610 42 222 (D. d. 8:00 - 17:00)eprekyba@lankava.lt
Lankava
Įsimintinos prekės
0
Prekių krepšelis
0
Krepšelis Vnt. Kaina
Nėra produktų
Viso 0,00€

Pirkti prekes

Lankava.lt svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti geresnę teikiamų paslaugų kokybę. Naršydami mūsų svetainėje Jūs patvirtinate, jog sutinkate su UAB „Lankava" privatumo politika.

Sutinku

Dėmių šalinimo milteliai BALIS, 100 G

0,44€ / Vnt.

Buvusi kaina 0,59€ | Nuolaida -25%

157520272

Skalbimo milteliai, skalbikliai, plovimo priemonės

Yra prekyboje

7

Įsiminti prekę


Rodyti visas krepšelio prekes

Dėmių šalinimo milteliai BALIS.

Šie dėmių šalinimo milteliai tinka tiek baltiems, tiek spalvotiems audiniams valyti.

Dėmių šalinimo milteliai BALIS puikiai balina įvairių rūšių audinius, be viso to tinka net ir vilnai bei šilkui.

Puikiai šalina vyno, kavos ir arbatos, uogų bei kitas net ir įsisenėjusias dėmes.

BALIS dėmių šalinimo milteliai tinkami naudoti ne tik skalbiant skalbimo mašinoje, bet ir plaunant rankomis.

Šio produkto sudėtyje nėra chloro.

Pakuotė: 100 g.

Pavojingumo frazės:

Gali padidinti gaisrą, oksidatorius.

Kenksminga prarijus.

Dirgina odą.

Smarkiai pažeidžia akis.

Atsargumo frazės:

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. Nerūkyti.

Laikyti/sandėliuoti atokiau nuo drabužių, degių medžiagų.

Imtis visų atsargumo priemonių, kad nebūtų sumaišyta su degiomis medžiagomis.

Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Išskalauti burną.

Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Gaisro atveju: gesinimui naudoti vandenį, putas, miltelius, anglies dioksidą.

Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) vadovaujantis teisės aktais.

Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Prieš naudojimą perskaityti etiketę.

Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

Palikite atsiliepimą
Dėmių šalinimo milteliai BALIS, 100 G

Dėmių šalinimo milteliai BALIS, 100 G

Palikite atsiliepimą

Download

Copyright @ lankava.lt
Solution: