Lankava
Lankava +370 610 42 222+370 610 42 222

Darbo dienomis 8:00 - 17:00Darbo dienomis 8:00 - 17:00

Lankava eprekyba@lankava.lteprekyba@lankava.lt

Įsimintinos
prekės

0
Emalis MIPALUX blizgus dramblio kaulas RAL1015 0,75l

Emalis MIPALUX blizgus dramblio kaulas RAL1015 0,75l

Prekės kodas: 110520410
12.59€ / Vnt.
Neturime sandėlyje Teirautis dėl užsakymo termino

Pristatymas

  • Venipak kurjeris (3.99€)
  • LPexpress kurjeris (2.99€)
  • Prekių pristatymas Alytaus mieste (15.00€)

Atsiėmimas

  • Alytaus parduotuvė (0.00€)
  • Druskininkų filialas (0.00€)
  • Marijampolės filialas (0.00€)
  • Simno filialas (0.00€)
  • Daugų filialas (0.00€)

Pristatymas visoje lietuvoje

Saugus pristatymas

Patogus atsiėmimas

Pinigų grąžinimo garantija

Aprašymas

Emalis blizgus 0,75 ltr. MIPA

Spalva: dramblio kaulo RAL1015.

Išeiga: dažant vienu sluoksniu iki 10 m²/l. (priklauso nuo paviršiaus lygumo).

Šis emalis skirtas vidaus ir lauko darbams metalo ir medžio dažymui, jis yra atsparus atmosferos poveikiui.

Prieš dažymą nuo paviršiaus reikia pašalinti nešvarumus, riebalines dėmes, blogai su pagrindu sukibusius senų dažų likučius.

Prieš naudojimą reikia gerai išmaišykite, dažyti teptuku, voleliu ar purškiant.

Džiūvimo laikas 50-70 min. 

Dažymo temperatūra +10°C iki +25°C.

Įrankiai valomi universaliu alkidinių dažų skiedikliu.

Dažymo metu ir dažams džiūstant, patalpos turi būti vėdinamos, kol išnyks kvapas.

Spalvų atspalviai gali skirtis, priklausomai nuo monitoriaus apšvietimo, regos kampo.

Pavojingumo ir atsargumo frazės:

Aquatic Chronic 3: H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Eye Irrit. 2: H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą.

Flam. Liq. 3: H226 - Degūs skystis ir garai.

Skin Irrit. 2: H315 - Dirgina odą.

STOT RE 2: H373 - Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.

STOT SE 3: H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus.

P101: Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turékite produkto talpyklą ar jo etikete.

P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P303+P361+P353: PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu arba čiurkšle.

P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu.

lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P501: Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) laikantis pavojingų atliekų ar pakuočių tvarkymo reglamentų.

Klasifikavimas:

Aquatic Chronic 3: Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 3 kategorija, H412.

Eye Irrit. 2: Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 2 pavojaus kategorija, H319.

Flam. Liq. 3: Degieji skysčiai, 3 pavojaus kategorija, H226.

Skin Irrit. 2: Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 pavojaus kategorija, H315.

STOT RE 2: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – kartotinis poveikis, 2 pavojaus kategorija, H373.

STOT SE 3: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 pavojaus kategorija, kvėpavimo takų dirginimas,H335.

Dalintis:
Lankava

LANKAVA puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniai slapukų tipai.

Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu Privatumo politika.