Užsakymai internetu: +370 610 42 222 (Darbo dienomis 8:00 - 17:00) |eprekyba@lankava.lt
Užsakymai internetu: +370 610 42 222 (D. d. 8:00 - 17:00)eprekyba@lankava.lt
Lankava
Įsimintinos prekės
0
Prekių krepšelis
0
Krepšelis Vnt. Kaina
Nėra produktų
Viso 0,00€

Pirkti prekes

Plytelių siūlių valiklis Knauf Fugen-reniger, 750ml

7,39€ / Vnt.

146540221

Buitinė chemija, valikliai

Įsiminti prekę

Prekės nėra sandėlyje. Teirautis dėl užsakymo termino.

Plytelių siūlių valiklis Knauf Fugen-reniger.

Papildoma informacija: Tinkamas vidaus patalpoms ir išorei, sienų ir grindų plytelių, cemento ir silikono siūlėms valyti.

Giliai veikia, dezinfekuoja, šalina muilo, riebalų dėmes ir kitus buitinius teršalus.

Tūris: 0,75 l.

Pavojingumo frazės:

Gali ėsdinti metalus.

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės:

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Laikyti tik originalioje talpykloje.

Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

PRARIJUS: Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.

PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].

ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.

Turinį / talpyklą šalinti į pavojingų atliekų surinkimo vietas pagal vietinius / nacionalinius reikalavimus.

Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

Palikite atsiliepimą
Plytelių siūlių valiklis Knauf Fugen-reniger, 750ml

Plytelių siūlių valiklis Knauf Fugen-reniger, 750ml

Palikite atsiliepimą
Kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Download

Lankava

Tinklapyje naudojami slapukai. Prašome susipažinti su jų naudojimo tvarka bei patvirtinti savo sutikimą.

Išsami informacija apie slapukus ir jų naudojimo tvarką
Copyright @ lankava.lt
Solution:

Notice: Undefined index: allowed_cookies in /home/usrlan/domains/lankava.lt/public_html/cache/smarty/compile/c7/d5/67/c7d567eddfa030703e4853ffb15bac9c19a57f27.file.footer.tpl.php on line 325

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/usrlan/domains/lankava.lt/public_html/cache/smarty/compile/c7/d5/67/c7d567eddfa030703e4853ffb15bac9c19a57f27.file.footer.tpl.php on line 325