Užsakymai internetu: +370 610 42 222 (Darbo dienomis 8:00 - 17:00) |eprekyba@lankava.lt
Užsakymai internetu: +370 610 42 222 (D. d. 8:00 - 17:00)eprekyba@lankava.lt
Lankava
Įsimintinos prekės
0
Prekių krepšelis
0
Krepšelis Vnt. Kaina
Nėra produktų
Viso 0,00€

Pirkti prekes

WC valiklis Harpic Power Plus Max 10, 750ml

2,99€ / Vnt.

157521397

Buitinė chemija, valikliai

Yra prekyboje

10

Įsiminti prekę


Rodyti visas krepšelio prekes

WC valiklis Harpic Original.
Naikina iki 99,99 % bakterijų.
Pašalina kalkių nuosėdas.
Kiekis: 750 ml.

Pavojingumo frazės:
Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
Labai toksiška vandens organizmams.

Atsargumo frazės:
Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Prieš naudojimą perskaityti etiketę.
Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.
Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.
Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.
ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
Specialus gydymas, jeigu reikia.
Surinkti išsiliejusią medžiagą.
Laikyti užrakintą.
Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) vadovaujantis teisės aktais.
Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

Palikite atsiliepimą
 WC valiklis Harpic Power Plus Max 10, 750ml

WC valiklis Harpic Power Plus Max 10, 750ml

Palikite atsiliepimą
Copyright @ lankava.lt
Solution:

Lankava.lt svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti geresnę teikiamų paslaugų kokybę. Naršydami mūsų svetainėje Jūs patvirtinate, jog sutinkate su UAB „Lankava" privatumo politika.

Sutinku